Tournament Name: Badminton Tournament , Category: Mixed Double (No age restriction)
 •  
 • 1 Roopashree & Vijay 
 • 30-06-2024, C1
  2 (arundathi) [ 15-13, 14- 15, 15- 13 ]
 • Srilathaa Vijay & Vasanth Kumar
 •  
 • 3 (sir cvr)Swathi & Balaji 
 • 30-06-2024, C2
  4 (arundathi) [ 15-13, 6- 15, 15- 9 ]
 • Raghavendra & Srilakshmi
 •  
 • 5 (sir cvr)Ranjini & Dr. Sharath 
 • 30-06-2024, C3
  6 (arundathi) [ 15-11, 15- 10 ]
 • Arun Arun singh & Suma
 •  
 • 7 (sir cvr)Suhaas J T & Raksha R Karpo 
 • 30-06-2024, C4
  8 (sir m v)[Walkover]
 • Raghuram C R & Uma M K
 •  
 • 9 (shree parashurama)Gurudutt & Sheetal R Dhan 
 • 30-06-2024, C1
  10 (sir m v) [ 15-5, 15- 7 ]
 • Shilpa Prasad & Sharath Koushi
 •  
 • 11 (shree parashurama)Guruprasad U & Meghana M L 
 • 30-06-2024, C2
  12 (gayatr) [ 15-13, 15- 14 ]
 • Charan & Deepa R
 •  
 • 13 (sir m v)Sneha S & Prasanna Deshp 
 • 30-06-2024, C3
  14 (sir cvr) [ 15-7, 15- 7 ]
 • Suchith Narayan & Suman Narayan
 •  
 • 15 (arundathi)Bharadwaj Naray & Anusha 
 • 30-06-2024, C4
  16  [ 15-7, 15- 7 ]
 • Jyohthi & ASHWATH
 •  
 •  
 • Roopashree & Vijay 
 • 30-06-2024, C1
    [ 15-6, 15- 10 ]
 • Raghavendra & Srilakshmi
 •  
 • Arun Arun Singh & Suma 
 • 30-06-2024, C2
    [ 15-10, 15- 7 ]
 • Raghuram C R & Uma M K
 •  
 • Shilpa Prasad & Sharath Koushi 
 • 30-06-2024, C3
    [ 15-8, 15- 5 ]
 • Charan & Deepa R
 •  
 • Sneha S & Prasanna Deshp 
 • 30-06-2024, C4
    [ 15-10, 13- 15, 15- 12 ]
 • Bharadwaj naray & Anusha
 •  
 •  
 • Roopashree & Vijay 
 • 30-06-2024, C1
    [ 21-16, 21- 18 ]
 • Raghuram C R & Uma M K
 •  
 • Shilpa Prasad & Sharath Koushi 
 • 30-06-2024, C2
    [ 21-15, 21- 19 ]
 • Sneha S & Prasanna Deshp
 •  
 •  
 • Raghuram C R & Uma M K 
 • 30-06-2024, C3
   [Walkover]
 • Shilpa Prasad & Sharath Koushi
 •