Tournament Name: Badminton Tournament , Category: MS (No age restriction)
 •  
 • 1 (adhithya)Rishinandhan M  
 • 29-06-2024, C1
  [Walkover]
 • TBD
 •  
 • 3 (arundathi)Shashwatha Avadhani 
 • 29-06-2024, C2
  4 (shree shankara) [ 2-15, 15- 1, 15- 0 ]
 • Shrinath Bhat
 •  
 • 5 (aryabatta)Subash  
 • 29-06-2024, C3
  6 (sir cvr) [ 15-3, 15- 4 ]
 • Suchith Narayan
 •  
 • 7 (swastik)Varun Gore  
 • 29-06-2024, C4
  8 (sir cvr) [ 15-3, 15- 9 ]
 • Sudarshan
 •  
 • 9 (basavanagudi)Sandhatha Avadhani 
 • 29-06-2024, C1
  10 (sir m v)[Walkover]
 • Srinidhi Vadhiraj H P
 •  
 • 11 (bharathi)Aswin Srinivasan 
 • 29-06-2024, C2
  12 (south madras)[Walkover]
 • Hari Krishnan D.S
 •  
 • 13 (chanakya)Nagarjun Habbu  
 • 29-06-2024, C3
  14 (south madras) [ 15-9, 15- 11 ]
 • Balajikesavan
 •  
 • 15 (garuda)Kaasi Viswanath  
 • 29-06-2024, C4
  16 (swastik) [ 15-9, 15- 11 ]
 • Suraj K
 •  
 • 17 (garuda)Adithya  
 • 29-06-2024, C1
  18  [ 15-5, 15- 6 ]
 • Siva Subramanian
 •  
 • 19 (gayathri)Yeshwanth Gn  
 • 29-06-2024, C2
  20 (vamana)[Walkover]
 • Madhav Kashyap
 •  
 • 21 (gayathri)Anirudh J I  
 • 29-06-2024, C3
  22 (arundathi) [ 15-0, 15- 3 ]
 • Aditya.S
 •  
 • 23 (kashyapa)Kashyap Na  
 • 29-06-2024, C4
  24 [Walkover]
 • TBD
 •  
 • 25 (meenakshi)R G Srinivasan  
 • 29-06-2024, C1
  26 [Walkover]
 • TBD
 •  
 • 27 Tbd  
 • 29-06-2024, C2
  28 (aryabatta)[Walkover]
 • Suraj Kumar S
 •  
 • 29 (shree shankara)Manjunath N Jois  
 • 29-06-2024, C3
  30 [Walkover]
 • TBD
 •  
 • 31 (rudra)Vijay Balasubramanian  
 • 29-06-2024, C4
  32 [Walkover]
 • TBD
 •  
 •  
 • Rishinandhan M  
 • 29-06-2024, C1
    [ 15-12, 15- 3 ]
 • Shashwatha Avadhani
 •  
 • Suchith Narayan  
 • 29-06-2024, C2
    [ 15-8, 15- 4 ]
 • Varun Gore
 •  
 • Sandhatha Avadhani 
 • 29-06-2024, C3
    [ 15-11, 15- 13 ]
 • Hari Krishnan D.S
 •  
 • Nagarjun Habbu  
 • 29-06-2024, C4
    [ 15-3, 15- 5 ]
 • Suraj K
 •  
 • Siva Subramanian  
 • 29-06-2024, C1
    [ 15-6, 15- 4 ]
 • Yeshwanth GN
 •  
 • Aditya.s  
 • 29-06-2024, C2
    [ 15-3, 15- 7 ]
 • Kashyap NA
 •  
 • R G Srinivasan  
 • 29-06-2024, C3
   [Walkover]
 • Suraj Kumar S
 •  
 • Manjunath N Jois  
 • 29-06-2024, C4
    [ 15-2, 15- 4 ]
 • Vijay Balasubramanian
 •  
 •  
 • Shashwatha Avadhani 
 • 29-06-2024, C1
    [ 15-1, 15- 11 ]
 • Varun Gore
 •  
 • Sandhatha Avadhani 
 • 29-06-2024, C2
    [ 15-12, 8- 15, 15- 5 ]
 • Nagarjun Habbu
 •  
 • Siva Subramanian  
 • 29-06-2024, C3
    [ 15-10, 15- 8 ]
 • Kashyap NA
 •  
 • R G Srinivasan  
 • 29-06-2024, C4
   [Walkover]
 • Vijay Balasubramanian
 •  
 •  
 • Varun Gore  
 • 29-06-2024, C1
    [ 21-13, 21- 13 ]
 • Sandhatha avadhani
 •  
 • Siva Subramanian  
 • 29-06-2024, C2
    [ 21-16, 21- 14 ]
 • Vijay Balasubramanian
 •  
 •  
 • Varun Gore  
 • 29-06-2024, C3
    [ 21-18,21-14,- ]
 • Vijay Balasubramanian
 •