Tournament Name: BADMINTON TOURNAMENT , Category: Mixed Double (No age restriction)
 •  
 • 1 (team 1)Sitaramteja Pen & Roshna Tony 
 • 24-02-2024, 9:00am, C1
  2 (team 67)
 • Sharon Rodrigue & Abdul Shaik
 •  
 • 3 (team 3)Gunda Mahathi & Srikanth Kolla 
 • 24-02-2024, 9:00am, C2
  4 (team 68)
 • Aaditya Jaiswal & Shishir Singh
 •  
 • 5 (team 4)Divakar Murthy & Sneha Priya 
 • 24-02-2024, 9:00am, C3
  6 (team 69)
 • Monu Kumari & Anusha Bhat
 •  
 • 7 (team 5)Yashika Gupta & Vendu Shekhar 
 • 24-02-2024, 9:00am, C4
 • & Kriti Agarwal
 •  
 • 9 (team 6)Ravi Mittal & Rahul Dhir 
 • 24-02-2024, 9:00am, C5
  10 (team 71)
 • Rahul Dev & Ishika Bansal
 •  
 • 11 (team 7)Shubhankar Sing & Potharaju Migh 
 • 24-02-2024, 9:00am, C6
  12 (team 72)
 • Aneesha Aneesha & Vishakha Mahes
 •  
 • 13 (team 8)Venkatesh Setty & Manjunatha Shi 
 • 24-02-2024, 9:00am, C7
  14 (team 73)
 • Sandeep Kumar & Shruti Mehta
 •  
 • 15 (team 9)Ankit.kaushal & Neeli Vinay Ku 
 • 24-02-2024, 9:00am, C8
  16 (team 74)
 • Kumar Nitin & Poorvi Ghosh
 •  
 • 17 (team 10)Aditya Karante & Abhishek Reddy 
 • 24-02-2024, 9:14am, C1
  18 (team 75)
 • Animesh Yadav & Shad Ahmed Far
 •  
 • 19 (team 11)Chandra Shekar & Vijay Venkatas 
 • 24-02-2024, 9:14am, C2
  20 (team 2)
 • Arun Singh & Lokesh Garg
 •  
 • 21 (team 12)Babu Rajagopal & Arunkumar T 
 • 24-02-2024, 9:14am, C3
  22 (team 1)
 • Roshna Tony & Sitaramteja Pe
 •  
 • 23 (team 13)Harshit Jain & Vinay Kumar 
 • 24-02-2024, 9:14am, C4
  24 
 • TBD
 •  
 • 25 (team 14)Satish Krishnan & Biswajeet Chho 
 • 24-02-2024, 9:14am, C5
  26 
 • TBD
 •  
 • 27 (team 15)Unnikrishnan Ni & Tanya Nair 
 • 24-02-2024, 9:14am, C6
  28 
 • TBD
 •  
 • 29 (team 16)Tushar Asija & Asha Prakash 
 • 24-02-2024, 9:14am, C7
  30 
 • TBD
 •  
 • 31 (team 17)Souravmohan Ran & Ashish Kumar G 
 • 24-02-2024, 9:14am, C8
  32 
 • TBD
 •  
 • 33 (team 18)Ashish Kumar Gu & Shubham Khande 
 • 24-02-2024, 9:28am, C1
  34 
 • TBD
 •  
 • 35 (team 19)Sai Teja Yernag & Vipul Pandey 
 • 24-02-2024, 9:28am, C2
  36 
 • TBD
 •  
 • 37 (team 20)Varun Sharma & Shrinivas Kama 
 • 24-02-2024, 9:28am, C3
  38 
 • TBD
 •  
 • 39 (team 21)Harsh Upadhyay & Nugguphani Har 
 • 24-02-2024, 9:28am, C4
  40 
 • TBD
 •  
 • 41 (team 22)Anurag Joshi & Manish Kumar 
 • 24-02-2024, 9:28am, C5
  42 
 • TBD
 •  
 • 43 (team 23)Muhammed Mustha & Saitulasi Dall 
 • 24-02-2024, 9:28am, C6
  44 
 • TBD
 •  
 • 45 (team 24)Anusha Gupta & Rohan.dhopavka 
 • 24-02-2024, 9:28am, C7
  46 
 • TBD
 •  
 • 47 (team 25)Benhur Rajadura & Anant Sharma 
 • 24-02-2024, 9:28am, C8
  48 
 • TBD
 •  
 • 49 (team 26)Vijaya.reddy & Manvir Singh 
 • 24-02-2024, 9:42am, C1
  50 
 • TBD
 •  
 • 51 (team 27)Bharat Chauhan & Aarthi Narayan 
 • 24-02-2024, 9:42am, C2
  52 
 • TBD
 •  
 • 53 (team 28)Suraj Ray & Murugesan.s 
 • 24-02-2024, 9:42am, C3
  54 
 • TBD
 •  
 • 55 (team 29)Shalmoli Sarkar & Hritik Kumar 
 • 24-02-2024, 9:42am, C4
  56 
 • TBD
 •  
 • 57 (team 30)Ameya Purushott & Shreyas Panasa 
 • 24-02-2024, 9:42am, C5
  58 
 • TBD
 •  
 • 59 (team 31)Akshay Arora & Agnel John 
 • 24-02-2024, 9:42am, C6
  60 
 • TBD
 •  
 • 61 (team 32)Pavithra A & Sahil Harpal 
 • 24-02-2024, 9:42am, C7
  62 
 • TBD
 •  
 • 63 (team 33)Darshini D & Lohit Agarwall 
 • 24-02-2024, 9:42am, C8
  64 
 • TBD
 •  
 • 65 (team 34)Divyanshu Saxen & Uday Shankarla 
 • 24-02-2024, 9:56am, C1
  66 
 • TBD
 •  
 • 67 (team 35)Anindya Sadhukh & Boddepalli Sah 
 • 24-02-2024, 9:56am, C2
  68 
 • TBD
 •  
 • 69 (team 36)Raparthi Abhish & Vino Ananth Va 
 • 24-02-2024, 9:56am, C3
  70 
 • TBD
 •  
 • 71 (team 37)Aashish Goyal & Rajesh.yadav 
 • 24-02-2024, 9:56am, C4
  72 
 • TBD
 •  
 • 73 (team 38)Gaurav Kumar & Niraj Chaughul 
 • 24-02-2024, 9:56am, C5
  74 
 • TBD
 •  
 • 75 (team 39)Rushikesh Patan & Shashank Shiru 
 • 24-02-2024, 9:56am, C6
  76 
 • TBD
 •  
 • 77 (team 40)Chandra Sekhar & Imran.khan 
 • 24-02-2024, 9:56am, C7
  78 
 • TBD
 •  
 • 79 (team 41)S Sathwik & Prakhar Omar 
 • 24-02-2024, 9:56am, C8
  80 
 • TBD
 •  
 • 81 (team 42)Neeti Nahata & Ashok Kumar Ku 
 • 24-02-2024, 10:10am, C1
  82 
 • TBD
 •  
 • 83 (team 43)Tanishka Garg & Pantham Raghur 
 • 24-02-2024, 10:10am, C2
  84 
 • TBD
 •  
 • 85 (team 45)Vijay Bhasin & Ankit Gupta1 
 • 24-02-2024, 10:10am, C3
  86 
 • TBD
 •  
 • 87 (team 46)Anurag Asthana & Madhumitha Mad 
 • 24-02-2024, 10:10am, C4
  88 
 • TBD
 •  
 • 89 (team 47)Adarsh Kumar & Geethashree R 
 • 24-02-2024, 10:10am, C5
  90 
 • TBD
 •  
 • 91 (team 48)Tushar Srivasta & Raghav Rammoha 
 • 24-02-2024, 10:10am, C6
  92 
 • TBD
 •  
 • 93 (team 49)Karthik Pn & Hemanth Thakur 
 • 24-02-2024, 10:10am, C7
  94 
 • TBD
 •  
 • 95 (team 50)Anirudh Pandey & Pooja Pooja 
 • 24-02-2024, 10:10am, C8
  96 
 • TBD
 •  
 • 97 (team 51)Vinod Kumar1 & Aditya Singh 
 • 24-02-2024, 10:24am, C1
  98 
 • TBD
 •  
 • 99 (team 52)Ikshu Gupta & Santhwana Augu 
 • 24-02-2024, 10:24am, C2
  100 
 • TBD
 •  
 • 101 (team 53)Aman Singh & Sharad Srivast 
 • 24-02-2024, 10:24am, C3
  102 
 • TBD
 •  
 • 103 (team 54)Ajinkya Thakur & Satya Datta 
 • 24-02-2024, 10:24am, C4
  104 
 • TBD
 •  
 • 105 (team 55)Ramya Tr & Srikanth Parth 
 • 24-02-2024, 10:24am, C5
  106 
 • TBD
 •  
 • 107 (team 56)Sowmya Shree & Hari Varala 
 • 24-02-2024, 10:24am, C6
  108 
 • TBD
 •  
 • 109 (team 57)Maaz Alam & Mahesh Kumar 
 • 24-02-2024, 10:24am, C7
  110 
 • TBD
 •  
 • 111 (team 58)Kavish Gupta & Ajay Upadhyaya 
 • 24-02-2024, 10:24am, C8
  112 
 • TBD
 •  
 • 113 (team 59)Dev Gupta & Varsha Kumar 
 • 24-02-2024, 10:38am, C1
  114 
 • TBD
 •  
 • 115 (team 60)Mayank Papnai & Devananth M 
 • 24-02-2024, 10:38am, C2
  116 
 • TBD
 •  
 • 117 (team 61)Amit Vaidya & Alamin Alam 
 • 24-02-2024, 10:38am, C3
  118 
 • TBD
 •  
 • 119 (team 62)Akshay Jain & Abdul Razak 
 • 24-02-2024, 10:38am, C4
  120 
 • TBD
 •  
 • 121 (team 63)Mohammad Shams & Suraj Desai 
 • 24-02-2024, 10:38am, C5
  122 
 • TBD
 •  
 • 123 (team 64)Kaviyarasan K & Dnyan Chavan 
 • 24-02-2024, 10:38am, C6
  124 
 • TBD
 •  
 • 125 (team 65)Keshav.sharma & Shanmukha Mees 
 • 24-02-2024, 10:38am, C7
  126 
 • TBD
 •  
 • 127 (team 66)Indumathi Raj & Balkishan Jaip 
 • 24-02-2024, 10:38am, C8
  128 
 • TBD
 •  
 •  
 • Winner 
 • 24-02-2024, 10:52am, C1
   
 • Winner
 •  
 • Winner 
 • 24-02-2024, 10:52am, C2
   
 • Winner
 •  
 • Winner 
 • 24-02-2024, 10:52am, C3
   
 • Winner
 •  
 • Winner 
 • 24-02-2024, 10:52am, C4
   
 • Winner
 •  
 • Winner 
 • 24-02-2024, 10:52am, C5
   
 • Winner
 •  
 • Winner 
 • 24-02-2024, 10:52am, C6
   
 • Winner
 •  
 • Winner 
 • 24-02-2024, 10:52am, C7
   
 • Winner
 •  
 • Winner 
 • 24-02-2024, 10:52am, C8
   
 • Winner
 •  
 • Winner 
 • 24-02-2024, 11:06am, C1
   
 • Winner
 •  
 • Winner 
 • 24-02-2024, 11:06am, C2
   
 • Winner
 •  
 • Winner 
 • 24-02-2024, 11:06am, C3
   
 • Winner
 •  
 • Winner 
 • 24-02-2024, 11:06am, C4
   
 • Winner
 •  
 • Winner 
 • 24-02-2024, 11:06am, C5
   
 • Winner
 •  
 • Winner 
 • 24-02-2024, 11:06am, C6
   
 • Winner
 •  
 • Winner 
 • 24-02-2024, 11:06am, C7
   
 • Winner
 •  
 • Winner 
 • 24-02-2024, 11:06am, C8
   
 • Winner
 •  
 • Winner 
 • 24-02-2024, 11:20am, C1
   
 • Winner
 •  
 • Winner 
 • 24-02-2024, 11:20am, C2
   
 • Winner
 •  
 • Winner 
 • 24-02-2024, 11:20am, C3
   
 • Winner
 •  
 • Winner 
 • 24-02-2024, 11:20am, C4
   
 • Winner
 •  
 • Winner 
 • 24-02-2024, 11:20am, C5
   
 • Winner
 •  
 • Winner 
 • 24-02-2024, 11:20am, C6
   
 • Winner
 •  
 • Winner 
 • 24-02-2024, 11:20am, C7
   
 • Winner
 •  
 • Winner 
 • 24-02-2024, 11:20am, C8
   
 • Winner
 •  
 • Winner 
 • 24-02-2024, 11:34am, C1
   
 • Winner
 •  
 • Winner 
 • 24-02-2024, 11:34am, C2
   
 • Winner
 •  
 • Winner 
 • 24-02-2024, 11:34am, C3
   
 • Winner
 •  
 • Winner 
 • 24-02-2024, 11:34am, C4
   
 • Winner
 •  
 • Winner 
 • 24-02-2024, 11:34am, C5
   
 • Winner
 •  
 • Winner 
 • 24-02-2024, 11:34am, C6
   
 • Winner
 •  
 • Winner 
 • 24-02-2024, 11:34am, C7
   
 • Winner
 •  
 • Winner 
 • 24-02-2024, 11:34am, C8
   
 • Winner
 •  
 •  
 • Winner 
 • 24-02-2024, 11:48am, C1
   
 • Winner
 •  
 • Winner 
 • 24-02-2024, 11:48am, C2
   
 • Winner
 •  
 • Winner 
 • 24-02-2024, 11:48am, C3
   
 • Winner
 •  
 • Winner 
 • 24-02-2024, 11:48am, C4
   
 • Winner
 •  
 • Winner 
 • 24-02-2024, 11:48am, C5
   
 • Winner
 •  
 • Winner 
 • 24-02-2024, 11:48am, C6
   
 • Winner
 •  
 • Winner 
 • 24-02-2024, 11:48am, C7
   
 • Winner
 •  
 • Winner 
 • 24-02-2024, 11:48am, C8
   
 • Winner
 •  
 • Winner 
 • 24-02-2024, 12:02pm, C1
   
 • Winner
 •  
 • Winner 
 • 24-02-2024, 12:02pm, C2
   
 • Winner
 •  
 • Winner 
 • 24-02-2024, 12:02pm, C3
   
 • Winner
 •  
 • Winner 
 • 24-02-2024, 12:02pm, C4
   
 • Winner
 •  
 • Winner 
 • 24-02-2024, 12:02pm, C5
   
 • Winner
 •  
 • Winner 
 • 24-02-2024, 12:02pm, C6
   
 • Winner
 •  
 • Winner 
 • 24-02-2024, 12:02pm, C7
   
 • Winner
 •  
 • Winner 
 • 24-02-2024, 12:02pm, C8
   
 • Winner
 •  
 •  
 • Winner 
 • 24-02-2024, 12:16pm, C1
   
 • Winner
 •  
 • Winner 
 • 24-02-2024, 12:16pm, C2
   
 • Winner
 •  
 • Winner 
 • 24-02-2024, 12:16pm, C3
   
 • Winner
 •  
 • Winner 
 • 24-02-2024, 12:16pm, C4
   
 • Winner
 •  
 • Winner 
 • 24-02-2024, 12:16pm, C5
   
 • Winner
 •  
 • Winner 
 • 24-02-2024, 12:16pm, C6
   
 • Winner
 •  
 • Winner 
 • 24-02-2024, 12:16pm, C7
   
 • Winner
 •  
 • Winner 
 • 24-02-2024, 12:16pm, C8
   
 • Winner
 •  
 •  
 • Winner 
 • 24-02-2024, 12:30pm, C1
   
 • Winner
 •  
 • Winner 
 • 24-02-2024, 12:30pm, C2
   
 • Winner
 •  
 • Winner 
 • 24-02-2024, 12:30pm, C3
   
 • Winner
 •  
 • Winner 
 • 24-02-2024, 12:30pm, C4
   
 • Winner
 •  
 •  
 • Winner 
 • 24-02-2024, 12:30pm, C5
   
 • Winner
 •  
 • Winner 
 • 24-02-2024, 12:30pm, C6
   
 • Winner
 •  
 •  
 • Winner 
 • 24-02-2024, 12:30pm, C7
   
 • Winner
 •