Tournament Name: Mega cash price under 13 & 15 badminton championship, Category: GU-13
 •  
 • ABHISHAA SREE
 • 17-09-2023, 11:00am, C4
 • TBD
 •  
 • Aaradhya Shanthamoorthi
 • 17-09-2023, 11:00am, C5
 • TBD
 •  
 • Danika karel
 • 17-09-2023, 11:20am, C4
 • TBD
 •  
 • Vaishnavi Narayanan
 • 17-09-2023, 11:20am, C5
 • TBD
 •  
 • Akshara Shrinidhi
 • 17-09-2023, 11:40am, C4
 • TBD
 •  
 • Mahitha Naidu Surisetty
 • 17-09-2023, 11:40am, C5
 • TBD
 •  
 • Hema Thapasvi K
 • 17-09-2023, 12:00pm, C4
 • TBD
 •  
 • Saniha Chethan
 • 17-09-2023, 12:00pm, C5
 • TBD
 •  
 •  
 • ABHISHAA SREE
 • 17-09-2023, 12:20pm, C4
 • Aaradhya Shanthamoorthi
 •  
 • Danika karel
 • 17-09-2023, 12:20pm, C5
 • Vaishnavi Narayanan
 •  
 • Akshara Shrinidhi
 • 17-09-2023, 12:40pm, C4
 • Mahitha Naidu Surisetty
 •  
 • Hema Thapasvi K
 • 17-09-2023, 12:40pm, C5
 • Saniha Chethan
 •  
 •  
 • ABHISHAA SREE
 • 17-09-2023, 1:00pm, C4
 • Danika karel
 •  
 • Mahitha Naidu Surisetty
 • 17-09-2023, 1:00pm, C5
 • Hema Thapasvi K
 •  
 •  
 • ABHISHAA SREE
 • 17-09-2023, 1:20pm, C4
 • Mahitha Naidu Surisetty
 •