Tournament Name: EVENTS BANGALORE , Category: GU-15
 •  
 • AANIYAH SURESH
 • 06-08-2023, 3:00pm, C1
 • Lakshmi M M Mallila
 •  
 • DURGAA RAVIKRISHNA
 • 06-08-2023, 3:00pm, C2
 • Kanishka R
 •  
 • D.P.Supreetha Selvamani
 • 06-08-2023, 3:00pm, C3
 • Sameeksha H N
 •  
 • ADITHI SUSHANTH
 • 06-08-2023, 3:00pm, C4
 • Shree Naga Lakshmi Nagalakshmi
 •  
 • Akshara shrinidi
 • 06-08-2023, 3:00pm, C5
 • Hema Thapasvi K
 •  
 • Hemitha Srinivas
 • 06-08-2023, 3:20pm, C1
 • K Gehna Bheemaiah
 •  
 • CRISELLE DSOUZA Dsouza
 • 06-08-2023, 3:20pm, C2
 • Twisha Sunkara
 •  
 • ABHISHAA SREE
 • 06-08-2023, 3:20pm, C3
 • Tiara
 •  
 •  
 • Winner
 • 06-08-2023, 3:20pm, C4
 • Winner
 •  
 • Winner
 • 06-08-2023, 3:20pm, C5
 • Winner
 •  
 • Winner
 • 06-08-2023, 3:40pm, C1
 • Winner
 •  
 • Winner
 • 06-08-2023, 3:40pm, C2
 • Winner
 •  
 •  
 • Winner
 • 06-08-2023, 6:00pm, C3
 • Winner
 •  
 • Winner
 • 06-08-2023, 6:00pm, C4
 • Winner
 •  
 •  
 • Winner
 • 06-08-2023, 6:40pm, C5
 • Winner
 •