Tournament Name: EVENTS BANGALORE , Category: GU-11
 •  
 • SHAMBHAVI SHARMA
 • 06-08-2023, 10:00am, C1
 • Siri tr
 •  
 • ARYA KOORSE
 • 06-08-2023, 10:00am, C2
 • P Sai pranavi
 •  
 • ADITHI SUSHANTH
 • 06-08-2023, 10:00am, C3
 • N Thaniya Sree
 •  
 • Kandikatla Sahasra
 • 06-08-2023, 10:00am, C4
 • Johanna Ahilan
 •  
 • Summayyah
 • 06-08-2023, 10:00am, C5
 • Akshara shrinidi
 •  
 • Dakshitha mundla
 • 06-08-2023, 10:20am, C1
 • Punya MN
 •  
 • YAZHINI YUVARAJ
 • 06-08-2023, 10:20am, C2
 • Smriti s s
 •  
 • NIMISHA thanuj kumar
 • 06-08-2023, 10:20am, C3
 • Manaswini Harsha Gangisetty
 •  
 •  
 • Siri tr
 • 06-08-2023, 10:20am, C4
 • P Sai pranavi
 •  
 • ADITHI SUSHANTH
 • 06-08-2023, 10:20am, C5
 • Johanna Ahilan
 •  
 • Akshara shrinidi
 • 06-08-2023, 10:40am, C1
 • Punya MN
 •  
 • Smriti s s
 • 06-08-2023, 10:40am, C2
 • Manaswini Harsha Gangisetty
 •  
 •  
 • Siri tr
 • 06-08-2023, 4:00pm, C3
 • ADITHI SUSHANTH
 •  
 • Akshara shrinidi
 • 06-08-2023, 4:00pm, C4
 • Smriti s s
 •  
 •  
 • Winner
 • 06-08-2023, 6:20pm, C5
 • Winner
 •