Tournament Name: EVENTS BANGALORE , Category: BU-15
 •  
 • P. Swaroop. P
 • 06-08-2023, 2:00pm, C1
 • Saket kowshik
 •  
 • Advik
 • 06-08-2023, 2:00pm, C2
 • SANDEEP GK
 •  
 • Archit Mohanty
 • 06-08-2023, 2:00pm, C3
 • Harshil Aiyappa AIYAPPA
 •  
 • Devansh C
 • 06-08-2023, 2:00pm, C4
 • Rehan Aariz
 •  
 • Saiesh Ganjiyavar
 • 06-08-2023, 2:00pm, C5
 • Pratik singh
 •  
 • Chinmay K Gowda
 • 06-08-2023, 2:20pm, C1
 • Pranav Balaji
 •  
 • BASANTH M
 • 06-08-2023, 2:20pm, C2
 • THRISHAN KUMAR M
 •  
 • A RISHI
 • 06-08-2023, 2:20pm, C3
 • S MURARI VENKAT
 •  
 •  
 • Winner
 • 06-08-2023, 2:20pm, C4
 • Winner
 •  
 • Winner
 • 06-08-2023, 2:20pm, C5
 • Winner
 •  
 • Winner
 • 06-08-2023, 2:40pm, C1
 • Winner
 •  
 • Winner
 • 06-08-2023, 2:40pm, C2
 • Winner
 •  
 •  
 • Winner
 • 06-08-2023, 5:20pm, C3
 • Winner
 •  
 • Winner
 • 06-08-2023, 5:40pm, C4
 • Winner
 •  
 •  
 • Winner
 • 06-08-2023, 7:00pm, C5
 • Winner
 •