Tournament Name: EVENTS BANGALORE PRESENTS UNDER 13 BADMINTON CHAMPIONSHIP -2, Category: BU-13
 •  
 • SAMARTH SANTOSH
 • 05-11-2022, 10:00am, C1
 • Siddhant Bayan Bayan
 •  
 • Pradyumna PS
 • 05-11-2022, 10:00am, C2
 • Nikith Channalli
 •  
 • Ananya S Sriraman
 • 05-11-2022, 10:40am, C1
 • P. Swaroop. P
 •  
 • Chirag Prakash Prakash
 • 05-11-2022, 10:40am, C2
 • Yashvardhan SR
 •  
 • TBD
 • Hamith N Gowda
 •  
 • TBD
 • Ishaan Vishal Pathak
 •  
 • TBD
 • Harsh Anirudh
 •  
 • TBD
 • Daksh C Dhotrad
 •  
 • TBD
 • Vamshi A
 •  
 • TBD
 • Yashodeep J
 •  
 • TBD
 • Rithvik Bhat
 •  
 • Murali Kulakarni
 • 05-11-2022, 11:20am, C1
 • Arya dhananjay(AKBA) Dhananjay
 •  
 • Kushaan M Maskal
 • 05-11-2022, 11:20am, C2
 • Hemant Shanbhag Shanbhag
 •  
 • Shashank
 • 05-11-2022, 12:00pm, C1
 • Rajeeva Sreevatsa
 •  
 • N D Niketan Hari
 • 05-11-2022, 12:00pm, C2
 • Aadhav
 •  
 • Arnav V
 • 05-11-2022, 12:40pm, C1
 • Vedanth r
 •  
 •  
 • SAMARTH SANTOSH
 • 05-11-2022, 12:40pm, C2
 • Pradyumna PS
 •  
 • P. Swaroop. P
 • 05-11-2022, 1:20pm, C1
 • Chirag Prakash Prakash
 •  
 • Hamith N Gowda
 • 05-11-2022, 1:20pm, C2
 • Ishaan Vishal Pathak
 •  
 • Harsh Anirudh
 • 05-11-2022, 2:00pm, C1
 • Daksh C Dhotrad
 •  
 • Vamshi A
 • 05-11-2022, 2:00pm, C2
 • Yashodeep J
 •  
 • Rithvik Bhat
 • 05-11-2022, 2:40pm, C1
 • Arya dhananjay(AKBA) Dhananjay
 •  
 • Kushaan M Maskal
 • 05-11-2022, 2:40pm, C2
 • Shashank
 •  
 • Aadhav
 • 05-11-2022, 3:20pm, C1
 • Vedanth r
 •  
 •  
 • SAMARTH SANTOSH
 • 05-11-2022, 3:20pm, C2
 • P. Swaroop. P
 •  
 • Hamith N Gowda
 • 05-11-2022, 4:00pm, C1
 • Daksh C Dhotrad
 •  
 • Vamshi A
 • 05-11-2022, 4:00pm, C2
 • Arya dhananjay(AKBA) Dhananjay
 •  
 • Kushaan M Maskal
 • 05-11-2022, 4:40pm, C1
 • Aadhav
 •  
 •  
 • P. Swaroop. P
 • 05-11-2022, 4:40pm, C2
 • Daksh C Dhotrad
 •  
 • Arya dhananjay(AKBA) Dhananjay
 • 05-11-2022, 5:20pm, C1
 • Aadhav
 •  
 •  
 • P. Swaroop. P
 • 05-11-2022, 5:20pm, C2
 • Arya dhananjay(AKBA) Dhananjay
 •