Tournament Name: Prisha Juniors State Open Tournament Season-1, Category: BU-13
 •  
 • Karansh Naidu
 • 16-01-2021, 10:00am, C1
 • Saiesh Ganjiyavar
 •  
 • Thrishan Kumar M
 • 16-01-2021, 10:00am, C2
 • Karan Ahlawat
 •  
 • Soloman
 • 16-01-2021, 10:00am, C3
 • Prateek Koundilya
 •  
 • TBD
 • 16-01-2021, 10:20am, C1
 • Dhyan Santosh
 •  
 • Pranav Manjunath
 • 16-01-2021, 10:20am, C2
 • Rito Kaye
 •  
 • Harshil Aiyappa AIYAPPA
 • 16-01-2021, 10:20am, C3
 • Samarth Sunil
 •  
 • Tanmay Phadnis
 • 16-01-2021, 10:40am, C1
 • Varun GP
 •  
 • Mayukh Gowda DB
 • 16-01-2021, 10:40am, C2
 • Sujan Ullas
 •  
 • Lohidth Ravi
 • 16-01-2021, 10:40am, C3
 • Varun Gangwar
 •  
 • Rehan Aariz
 • 16-01-2021, 11:00am, C1
 • TBD
 •  
 • SAMARTH SANTOSH
 • 16-01-2021, 11:00am, C2
 • TBD
 •  
 • Yaswanth Vadan
 • 16-01-2021, 11:00am, C3
 • TBD
 •  
 • Srivatsan S
 • 16-01-2021, 11:20am, C1
 • TBD
 •  
 • Peeyush Tripathy
 • 16-01-2021, 11:20am, C2
 • TBD
 •  
 • Vanshil Mehta
 • 16-01-2021, 11:20am, C3
 • TBD
 •  
 • Winner
 • Winner
 •  
 •  
 • Karansh Naidu
 • 16-01-2021, 11:40am, C1
 • Thrishan Kumar M
 •  
 • Prateek Koundilya
 • 16-01-2021, 11:40am, C2
 • Dhyan Santosh
 •  
 • Pranav Manjunath
 • 16-01-2021, 11:40am, C3
 • Samarth Sunil
 •  
 • Tanmay Phadnis
 • 16-01-2021, 12:00pm, C1
 • Mayukh Gowda DB
 •  
 • Varun Gangwar
 • 16-01-2021, 12:00pm, C2
 • Rehan Aariz
 •  
 • SAMARTH SANTOSH
 • 16-01-2021, 12:00pm, C3
 • Yaswanth Vadan
 •  
 • Srivatsan S
 • 16-01-2021, 12:20pm, C1
 • Peeyush Tripathy
 •  
 • Vanshil Mehta
 • 16-01-2021, 12:20pm, C2
 • TBD
 •  
 •  
 • Karansh Naidu
 • 16-01-2021, 12:20pm, C3
 • Prateek Koundilya
 •  
 • Pranav Manjunath
 • 16-01-2021, 12:40pm, C1
 • Mayukh Gowda DB
 •  
 • Rehan Aariz
 • 16-01-2021, 12:40pm, C2
 • SAMARTH SANTOSH
 •  
 • Peeyush Tripathy
 • 16-01-2021, 12:40pm, C3
 • Vanshil Mehta
 •  
 •  
 • Prateek Koundilya
 • 16-01-2021, 1:00pm, C1
 • Mayukh Gowda DB
 •  
 • Rehan Aariz
 • 16-01-2021, 1:00pm, C2
 • Peeyush Tripathy
 •  
 •  
 • Prateek Koundilya
 • 16-01-2021, 1:00pm, C3
 • Rehan Aariz
 •