EXCELLENT SPORTS ACADEMY presents ALL INDIA MEGA KIDS BADMINTON EVENT, 1st ANNIVERSARY CUP OF EXCELL
Conducted By:Kashi
 kashi7569@gmail.com
 9972741613
Players of BU-17
Sl NO. Players
1 Gagan Naik
2 Preetham Prakash Aundhakar
3 Karthikeyan N
4 Pratham raikar
5 Bharath Patil
6 Govind Mahajan
7 Ajay Bhosle
8 Samarth Ratjhod
9 Shreyas D Jalde
10 Yuvaraj B H
11 Amruth S M
12 Pranav
13 Sambhram Koliwad
14 Ayush Sonnad
15 Daivik Shetty
16 Mohammad Khalid
17 Omkar Bondade
18 Rajat Shidramshettar
19 Sambhram Koti
20 Saiesh Ganjiyavar
21 DIGANT HEGDE
22 Aaron John Dennis Dennis