QUALIFIER 9 - ALL INDIA KIDS BADMINTON CHAMPIONSHIP SESSION 2
Conducted By:Events Bangalore
 Eventsbangaloreindia@gmail.com
 8147055892
Players of BU-15
Sl NO. Players
1 Adarsh KARTHIK
2 Jayadev V Sajjan
3 Sushanth Sai Gummadi
4 Ninaad G K
5 Krutarth Rajul Bhavsar
6 Shivesh Arunachalam
7 Naksh shetty
8 Visakan
9 Soham
10 Kartik
11 Pratvik
12 Anilesh
13 NIGHIL
14 RANGA
15 Adyant
16 Aditya Ansuman Ansuman
17 Shreyank Dey
18 Rishit Oberoi
19 Abhay saday
20 Kaarmuhilan
21 Mohit ponnusamy
22 Vishnu ponnusamy S S.
23 Daksh Yadav
24 Purvan janardhan
25 Ansh Kumar Singh
26 ASHWATH Krishiv
27 Ayush
28 Eshan Agrawal